Play video

Vanliga frågor efter prostatacanceroperation och information om läkemedel efter operationen

Svar på vanliga frågor efter operationen samt genomgång av de läkemedel som patienten fått utskrivna vid hemgång. Information till patienter som genomgått operation med bortagande av prostata på grund av prostatacancer. Informationen ska ses som ett komplement till den information patienterna fått under vårdtiden och i samband med utskrivning.

Patientinformation
Instruktioner för vårdpersonal
Om Karolinska
Övrigt
Alla filmer

Inga filmer hittades

Visa fler