Play video

Verbal presentation of RfT documents: Questions and Answers

Q&A section of the verbal presentation of the Request for Tenders documents in an open information meeting of the pre-commercial procurement in the project LIVE INCITE. January 29th 2018.

Patientinformation
Instruktioner för vårdpersonal
Om Karolinska
Alla filmer

Inga filmer hittades

Information för patienter i nya sjukhusbyggnaden i Solna

Animerad film som tillhandahåller information för patienter och anhöriga i den nya sjukhusbyggnaden i Solna.

Barnläkarundersökning

Alla nyfödda barn undersöks av barnläkare innan hemgång från förlossning och BB. Se hur en sådan barnläkarundersökning kan gå till.

Urmjolkning för hand

Tips och teknik hur du mjölkar ur bröstmjölk för hand.

POX-mätning på nyfödd

Kontroll av syresättning av hand och fot görs för att upptäcka eventuella hjärtfel hos nyfödda. Så här går undersökningen till.

Blodprov PKU på nyfödd

Från att barnet är 48 timmar gammalt erbjuds blodprovet PKU för att utesluta olika medfödda behandlingsbara sjukdomar. Så här går provtagningen till.

Stort omtag om bröstet

Vad innebär rätt teknik vid amning? Tips och råd för effektivare amning

Navelvård på nyfödd

Det nyfödda barnets navel kommer gradvis att torka och falla av. Så här sköter du om barnets navel den första tiden.

Koppmatning av nyfödd

Om ditt barn behöver få din urmjölkade bröstmjölk eller modermjölksersättning med kopp kan följande råd vara till hjälp

Hörselkontroll av nyfödd

Hörseltest erbjuds alla nyfödda barn för att tidigt upptäcka och behandla eventuella hörselskador. Så här går undersökningen till.

Säker hud mot hudvård av nyfödd

Det finns många fördelar med nära hud mot hudkontakt med barnet men viktigt att det sker på ett säkert sätt - att du har uppsikt över barnet.

Nyföddhetsgulsot och ljusbehandling

Vad innebär det att barnet har nyföddhetsgulsot? Hur syns det och hur behandlas det?

Flaskmatning av nyfödd

Goda råd för hur du matar ditt barn med flaska

Övningar för bäckenbotten efter förlossning

Beskrivning av bäckenbotten och praktiska övningar för att träna muskulaturen efter graviditet och förlossning.

Barnbad nyfödd

Råd och tips vid bad av ditt nyfödda barn

Bästa julgåvan

Fyra personer berättar om varför de är blodgivare

Tre balansovningar

Vill du stärka balansen, minska risken för fall och öka välbefinnandet? Tre enkla tips är att promenera en halvtimme per dag, träna musklerna två gånger i veckan och öva balansen. Vår expert Margareta Skog visar tre enkla balansövningar vid en diskbänk, med stöd av en vägghörna och en stol.

Balansövning med stol

Vill du stärka balansen, minska risken för fall och öka välbefinnandet? Tre enkla tips är att promenera en halvtimme per dag, träna musklerna två gånger i veckan och öva balansen. Vår expert Margareta Skog visar en enkel övning med en stol.

Balansövning vid diskbänk

Vill du stärka balansen, minska risken för fall och öka välbefinnandet? Tre enkla tips är att promenera en halvtimme per dag, träna musklerna två gånger i veckan och öva balansen. Vår expert Margareta Skog visar en enkel övning vid en diskbänk.
Visa fler