Play video

Säker hud mot hudvård av nyfödd

Det finns många fördelar med nära hud mot hudkontakt med barnet men viktigt att det sker på ett säkert sätt - att du har uppsikt över barnet.

Patientinformation
Instruktioner för vårdpersonal
Om Karolinska
Övrigt
Alla filmer

Inga filmer hittades

Visa fler