Play video

Stopp i KAD - efter prostatacanceroperation

Information om vad patienten bör göra om han märker att urinen inte kommer ut via katetern så som den ska. För patienter som genomgått operation med bortagande av prostata på grund av prostatacancer. Informationen ska ses som ett komplement till den information patienten fått under vårdtiden och i samband med utskrivning. December 2015.

Patientinformation
Instruktioner för vårdpersonal
Om Karolinska
Övrigt
Alla filmer

Inga filmer hittades

Visa fler