Play video

Urinläckage efter prostatacanceroperation

Information till patienter som genomgått operation med bortagande av prostata på grund av prostatacancer. Informationen ska ses som ett komplement till den information patienten fått under vårdtiden och i samband med utskrivning. December 2015.

Patientinformation
Instruktioner för vårdpersonal
Om Karolinska
Övrigt
Alla filmer

Inga filmer hittades

Visa fler