Play video

Videobesök i vården

Videobesök gör det möjligt för patienten att med tekniska lösningar ha kontakt med vården i hemmet. Här används telemedicin i hjärtvården för videobesök. Med svensk undertext.

Patientinformation
Instruktioner för vårdpersonal
Om Karolinska
Övrigt
Alla filmer

Inga filmer hittades

Visa fler