Sökresultat: ALB

Inga filmer hittades

EEG Examination
Here`s how to do an EEG Examination.
Operation
This will show you a typical operation/examination.
PVK -Perifer venkateter
Så här går det till att sätta en PVK .
Blodtryck
Så här går det till att ta ett blodtryck.
SVP - Subkutan Venport (Engelska)
Filmen beskriver vad en Subkutan Venport är. Språk: Engelska
Ultraljud
Så här går det till att ta ultraljud.
Lustgas
Lustgas som smärtlindring.
Smärtlindring
Smärtlindring - Olika alternativ
Vaccination
Filmen handlar om hur en vaccination går till.
Kapillärt prov - stick i fingret
Så här går det till att ta ett kapillärt prov - stick i fingret
Magnetkamera
Filmen visar hur en magnetkameraundersökning går till.
EEG - Undersökning
En beskrivning av vad en EEG undersökning är.
ECG (EKG) (English)
En beskrivning hur det går till att göra EKG (På Engelska).
EKG provtagning
Så här går det till att göra en EKG-undersökning.
Cappilary test - Enligsh
This is how a cappilary test (a prick in the finger) is taken.