Sökresultat: ECMO

Inga filmer hittades

"ECMO betyder liv för oss"
En film om betydelsen av ECMO-behandling vid svår sjukdom
Jobba hos oss på ECMO
På ECMO behandlas patienter med en tillfällig svikt i lungor och/eller hjärta där all upptänklig intensivvård inte är tillräcklig för att rädda patientens liv. Till exempel kan patienten kan ha svår lunginflammation eller blodförgiftning. Patienten kan vara nyfödd eller gammal och hämtas från hela norra Europa. Hör medarbetare berätta mer om hur det är att jobba på ECMO.
"Man får använda sin fulla potential"
Gemma Björndahl om att jobba på ECMO-centrum vid Karolinska universitetssjukhuset