Patientinformation
Instruktioner för vårdpersonal
Om Karolinska
Alla filmer

Sökresultat: Innovationsplatsen

Inga filmer hittades

Varför ska man förebygga trycksår redan på Akuten?

För vissa personer kan det räcka med 30 minuter på en brits för att utveckla trycksår. Därför driver akutmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge ett innovationsarbete för att identifiera riskpatienterna redan när de kommer till akutmottagningen. Förebyggande insatser sätts in direkt och följer sedan patienten under hela sjukhusvistelsen. Läs mer om arbetet här: https://www.karolinska.se/pep-akuten

Verbal presentation of Request for Tender documents

A verbal presentation of the Request for Tenders documents in an open information meeting of the pre-commercial procurement in the project LIVE INCITE. January 29th 2018.

Verbal presentation of RfT documents: Questions and Answers

Q&A section of the verbal presentation of the Request for Tenders documents in an open information meeting of the pre-commercial procurement in the project LIVE INCITE. January 29th 2018.

Unikt samarbete med Kriminalvården för digitalisering av vården

Karolinska Universitetssjukhuset har i ett unikt samarbete med Kriminalvården tagit ännu ett steg mot digitalisering av vården. Samarbetet, som bygger på en digital plattform och videoteknik, möjliggör för patienter att få snabb behandling och direkt möta läkare. I ett första skede erbjuds detta för patienter med diagnosen Hepatit C. Projektet omfattar alla anstalter i Stockholmsområdet. Projektledare: Soo Aleman, överläkare, docent, och patientflödeschef på Patientområde Infektion

Instruktionsfilm PEP – så använder du trycksårsmadrassen på akuten

Akutmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har påbörjat ett projekt för att identifiera riskpatienterna för trycksår redan när de anländer till akutmottagningen. Instruktionsfilmen visar hur ambulans- och akutpersonal tränar på att använda den trycksårsförebyggande madrassen.

LIVE INCITE May 9th: 7. Q&A

Here you can find the recording of the Open Market Information meeting in Stockholm on May 9th 2017 (8 videos).

LIVE INCITE May 9th: 6. Rickard Wicksell – Behavior change theory –Understanding and changing behaviors

Here you can find the recording of the Open Market Information meeting in Stockholm on May 9th 2017 (8 videos).

LIVE INCITE May 9th: 5.5. Martina Ahlberg – The Challenge

Here you can find the recording of the Open Market Information meeting in Stockholm on May 9th 2017 (8 videos).

LIVE INCITE May 9th: 5.0.Suzanne Odeberg-Wernerman-The Challenge

Here you can find the recording of the Open Market Information meeting in Stockholm on May 9th 2017 (8 videos).

LIVE INCITE May 9th: 4. Martina Ahlberg-Pre commercial procurement

Here you can find the recording of the Open Market Information meeting in Stockholm on May 9th 2017 (8 videos).

LIVE INCITE May 9th: 1. Martina Ahlberg – Our Challenge

Here you can find the recording of the Open Market Information meeting in Stockholm on May 9th 2017 (8 videos).

Hjärtdagvården

Nu blir det lättare för patienter med hjärtsvikt att snabbt få specialistvård – genom att besöka, ringa eller koppla upp sig mot nya Hjärtdagvården. Dessutom stärks nätverket kring patienten genom nära samarbete med andra vårdgivare. Hela vårdkedjan blir bättre – på sjukhuset, i öppenvården och hemma. Hjärtdagvården utvecklas av Hjärtkliniken och Innovationsplatsen.

Videobesök i vården

Videobesök gör det möjligt för patienten att med tekniska lösningar ha kontakt med vården i hemmet. Här används telemedicin i hjärtvården för videobesök. English subtitles.

Videobesök i vården

Videobesök gör det möjligt för patienten att med tekniska lösningar ha kontakt med vården i hemmet. Här används telemedicin i hjärtvården för videobesök. Med svensk undertext.
Visa fler