Sökresultat: förlossningsförberedelse

Inga filmer hittades

Amning: förlossningsförberedande information
Skillnaden mellan första och andra dygnets amning, handurmjölkning
Andning och avslappning
Vad gör hormonen Oxytocin och Adrenalin och hur andning, olika avslappningsmetoder, rösten och tankekraft påverka förlossningen. Samt vad stödpersonen kan tänka på.
Eftervård och hemgång
Kroppen efter graviditet och förlossning: avslag, smärta, bäckenbotten, nedstämdhet - vad ska du vara uppmärksam på? Hemgång: tidigast efter sex timmar, telefonuppföljning, återbesök, BMM och BVC. Barnets första vecka: barnläkarundersökning, hörseltest, PKU, vikt, nyföddhetsgulsot.
Föda i Huddinge
Vårt telefonnummer som du kan ringa dygnet runt: 08-58580247. Hur parkeringen fungerar, egenavgiften för taxi, vilka i personalen du kan möta, tips på packning, hur rummen kan se ut, badkar, vad som händer på sjukhuset när du kommer in inför förlossning.
Första stunden med barnet
Varför förespråkar vi säker och oavbruten hud-mot-hud-kontakt under de första två timmarna efter förlossningen? Vad är efterskötning?
Komplikationer
Genomgång av vad som händer om någon komplikation tillstöter och vad vårdpersonalen gör: skalpprovtagning, sugklocka, kejsarsnitt och barnakutbordet.
När är det dags?
Hur är det egentligen med det beräknade förlossningsdatumet? Är det farligt att gå över tiden? Vad är hinnsvepning?
Praktisk information om att föda i Solna
Vårt telefonnummer som du kan ringa dygnet runt: 08-51774217. Varför vi har två entréer, var du kan parkera, egenavgiften taxi, vilka i personalen du kan möta, tips på packning, hur rummen kan se ut, badkar, vad som händer på sjukhuset när du kommer in inför förlossning.
Projektet Min Barnmorska: Förlossningsförberedande information
Vad skillnaden är för dig som ingår i projektet Min Barnmorska jämfört med traditionell vård. Viktiga telefonnummer: Min Barnmorska 08-58584060 och Förlossningen Huddinge 08-58580247.
Smärtlindring under förlossning
Genomgång av metoder och hjälpmedel som kan hjälpa dig att hantera smärtan: värme, bad och dusch, akupunktur, TENS, kvaddlar, massage och rörelse, lustgas, ryggbedövning (EDA) och bäckenbottenbedövning (PDB). Samt hur fungerar det att föda i vatten?
Vad gäller för dig som gravid gällande covid-19
Hur skyddar du dig, om du har konstaterad infektion och ska föda, varför mamma och nyfödd inte separeras även om mamman har symptom, amning, det generella besöksförbudet på Karolinska, telefontolk. OBS, uppdaterad version 14 april 2020.
Vad händer i kroppen när du föder
Hur startar förlossningen? Vad är och hur kan den blivande mamman hantera latensfasen och den aktiva fasen? Vad händer under nedträngnings- och utdrivningsfasen? Barnet är fött – vad händer nu med bebis och mamman?