Sökresultat: Innovationsplatsen

Inga filmer hittades

Augmented Spine part 3 of 4
Augmented Spine – Innovation, navigation and advances in spine research – a symposium at Karolinska University Hospital focusing on recent advances in spinal surgery (February 5th 2021), arranged by the Department of Neurosurgery in collaboration with the Center for Innovation at Karolinska University Hospital to emphasize the achievements within an innovation partnership with industry.
Agumented Spine part 4 of 4
Augmented Spine – Innovation, navigation and advances in spine research – a symposium at Karolinska University Hospital focusing on recent advances in spinal surgery (February 5th 2021), arranged by the Department of Neurosurgery in collaboration with the Center for Innovation at Karolinska University Hospital to emphasize the achievements within an innovation partnership with industry.
Augmented Spine part 2 of 4
Augmented Spine – Innovation, navigation and advances in spine research – a symposium at Karolinska University Hospital focusing on recent advances in spinal surgery (February 5th 2021), arranged by the Department of Neurosurgery in collaboration with the Center for Innovation at Karolinska University Hospital to emphasize the achievements within an innovation partnership with industry.
How to encounter young cancer patients
Teenagers and young adults with cancer often have different needs than children and senior patients. This is a fact resulting in not only a sense of not feeling at home at the ward, but also effects wellbeing and survival rates. An innovation project at Karolinska University Hospital healthcare aims at improving healthcare for this patient group – through a collaboration between patients, healthcare staff and a multitude of other stakeholders representing industry and society. The project is led by the Center for Innovation at the hospital and the cancer care wards in close collaboration with the patient organization Young Cancer.
Algorithms against HAI
How can algorithms reduce healthcare acquired infections? Currently it is very difficult to know when someone is affected. Therefore patient records are analyzed using AI. We aim at better understanding how and when infections may be prevented – and new AI-tools are developed to support healthcare staff. This is part of a national innovation project coordinated by the Center for Innovation at Karolinska University Hospital and the Patient Area for Infectious Diseases.
Hur kan algoritmer ge färre vårdrelaterade infektioner?
Det är svårt att veta exakt när någon drabbas av en vårdrelaterade infektion, vilket också gör det svårt att förebygga på ett effektivt sätt. Därför genomförs nu en nationell satsning för att ta fram mer innovativa sätt att minska förekomsten av dessa infektioner. Projektet, som kallas VRI Proaktiv, utvecklar bland annat ett IT-stöd som ska hjälpa vårdpersonalen att identifiera riskpatienter.
Preventing pressure ulcers already in the ER.mp4
World leading in early initiation of pressure ulcer prevention – starting even before the patient arrives at the hospital. For high-risk patients, 30 minutes on a hospital gurney is sufficient to cause a pressure ulcer. This is why the Emergency Department in Huddinge focuses on identifying these patients as soon as they arrive. Preventive measures are immediately implemented and continued throughout the patient’s hospital stay.
Varför ska man förebygga trycksår redan på Akuten?
För vissa personer kan det räcka med 30 minuter på en brits för att utveckla trycksår. Därför driver akutmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge ett innovationsarbete för att identifiera riskpatienterna redan när de kommer till akutmottagningen. Förebyggande insatser sätts in direkt och följer sedan patienten under hela sjukhusvistelsen. Läs mer om arbetet här: https://www.karolinska.se/pep-akuten
Verbal presentation of Request for Tender documents
A verbal presentation of the Request for Tenders documents in an open information meeting of the pre-commercial procurement in the project LIVE INCITE. January 29th 2018.
Verbal presentation of RfT documents: Questions and Answers
Q&A section of the verbal presentation of the Request for Tenders documents in an open information meeting of the pre-commercial procurement in the project LIVE INCITE. January 29th 2018.
Unikt samarbete med Kriminalvården för digitalisering av vården
Karolinska Universitetssjukhuset har i ett unikt samarbete med Kriminalvården tagit ännu ett steg mot digitalisering av vården. Samarbetet, som bygger på en digital plattform och videoteknik, möjliggör för patienter att få snabb behandling och direkt möta läkare. I ett första skede erbjuds detta för patienter med diagnosen Hepatit C. Projektet omfattar alla anstalter i Stockholmsområdet. Projektledare: Soo Aleman, överläkare, docent, och patientflödeschef på Patientområde Infektion
Instruktionsfilm PEP – så använder du trycksårsmadrassen på akuten
Akutmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har påbörjat ett projekt för att identifiera riskpatienterna för trycksår redan när de anländer till akutmottagningen. Instruktionsfilmen visar hur ambulans- och akutpersonal tränar på att använda den trycksårsförebyggande madrassen.
LIVE INCITE May 9th: 7. Q&A
Here you can find the recording of the Open Market Information meeting in Stockholm on May 9th 2017 (8 videos).
LIVE INCITE May 9th: 5.5. Martina Ahlberg – The Challenge
Here you can find the recording of the Open Market Information meeting in Stockholm on May 9th 2017 (8 videos).
LIVE INCITE May 9th: 5.0.Suzanne Odeberg-Wernerman-The Challenge
Here you can find the recording of the Open Market Information meeting in Stockholm on May 9th 2017 (8 videos).
LIVE INCITE May 9th: 4. Martina Ahlberg-Pre commercial procurement
Here you can find the recording of the Open Market Information meeting in Stockholm on May 9th 2017 (8 videos).
LIVE INCITE May 9th: 1. Martina Ahlberg – Our Challenge
Here you can find the recording of the Open Market Information meeting in Stockholm on May 9th 2017 (8 videos).