Sökresultat: Telemedicin

Inga filmer hittades

Hjärtdagvården
Nu blir det lättare för patienter med hjärtsvikt att snabbt få specialistvård – genom att besöka, ringa eller koppla upp sig mot nya Hjärtdagvården. Dessutom stärks nätverket kring patienten genom nära samarbete med andra vårdgivare. Hela vårdkedjan blir bättre – på sjukhuset, i öppenvården och hemma. Hjärtdagvården utvecklas av Hjärtkliniken och Innovationsplatsen.
Videobesök i vården
Videobesök gör det möjligt för patienten att med tekniska lösningar ha kontakt med vården i hemmet. Här används telemedicin i hjärtvården för videobesök. English subtitles.
Videobesök i vården
Videobesök gör det möjligt för patienten att med tekniska lösningar ha kontakt med vården i hemmet. Här används telemedicin i hjärtvården för videobesök. Med svensk undertext.