Sökresultat: Värdebaserad vård

Inga filmer hittades

Hjärtdagvården
Nu blir det lättare för patienter med hjärtsvikt att snabbt få specialistvård – genom att besöka, ringa eller koppla upp sig mot nya Hjärtdagvården. Dessutom stärks nätverket kring patienten genom nära samarbete med andra vårdgivare. Hela vårdkedjan blir bättre – på sjukhuset, i öppenvården och hemma. Hjärtdagvården utvecklas av Hjärtkliniken och Innovationsplatsen.
Värdebaserad vård på Karolinska -kort version
För två år sedan blev tio patientgrupper piloter för Värdebaserad vård. Nu finns dubbelt så många aktiva patientgrupper. Hör två patientflödesansvariga berätta om hur patienters medverkan har bidragit till att förbättra vården ur patientens perspektiv. År 2016.